Termíny a objednávanie

Konzultácie prebiehajú online formou prostredníctvom Skype, Messenger alebo Gmail (Google Meet). Po vzájomnej dohode je možné použiť aj iný online komunikačný nástroj.

Podmienkou terapie je funkčná webkamera, aby sme sa mohli s klientom navzájom vidieť, nielen počuť.

Objednávanie na terapiu prebieha telefonicky na čísle 0948 654 997. Ak nedvíham telefón, s najväčšou pravdepodobnosťou pracujem a zavolám vám späť hneď, ako nájdem neprijatý hovor.

Konzultácia je časovo neobmedzená, venujem sa danému klientovi a problému, koľko je potrebné. Časové rozpätie terapie je veľmi individuálne. V priemere trvá jeden a pol až dve hodiny, ale je potrebné vyčleniť si dostatočne dlhý čas, aby nebol proces časovo tlačený.

Konzultácie prebiehajú v dňoch pondelok, utorok, streda, štvrtok a je možné zvoliť si čas 10.00, 13.00 alebo 16.00 (prípadne 17.00 hod.).


Cena a platba

Cena za jedno sedenie závisí od termínu začatia konzultácie:

  • termín o 10:00 - 50 EUR
  • termín o 13:00 - 50 EUR
  • termín o 16:00 alebo 17:00 - 60 EUR

Platba za konzultáciu prebehne vopred na základe faktúry.


Meškanie, zmena a zrušenie termínu

V prípade, že klient mešká na konzultáciu 5 minút a viac, cena konzultácie je 55 EUR. V prípade termínu po 16.00 hod. je cena 65 EUR. Maximálne možné meškanie je 15 minút, potom sa konzultácia považuje za zrušenú.

Termín konzultácie je možné bezplatne zmeniť najneskôr deň pred konaním konzultácie.

V prípade, že klient zruší konzultáciu v daný deň konania konzultácie alebo sa na konzultáciu nedostaví, je možné dohodnúť si náhradný termín s tým, že zrušenú konzultáciu uhradí v plnej výške, t.j. 50 EUR, v prípade termínu po 16:00 hod. 60 EUR.

Akúkoľvek zmenu je potrebné odkomunikovať telefonicky, aby sa predišlo nedorozumeniu v prípade nedoručenej správy.Obchodné podmienky
Ochrana osobných údajov (GDPR)