Kniha Osobnostná zrelosť
Ak máme problémy v akejkoľvek oblasti života, znamená to, že niečo v našom vnútri nie je nastavené správne, hoci sme o správnosti svojho zmýšľania a konania presvedčení. Inými slovami, keby sme konali v súlade so sebou samým aj s okolím, nemali by sme v živote problémy. Práve preto je dôležité naučiť sa pracovať s vlastnou psychikou, aby sme vedeli byť sami sebe tým najlepším terapeutom.

Kniha Osobnostná zrelosť je detailným návodom, ako vnímať svoje vnútro a život v jeho hlbších súvislostiach. Podrobne v nej vysvetľujem, ako rozumieť tomu, čo sa nám v živote deje a hlavne, akým spôsobom tieto odkazy spracovávať.

Poznanie obsiahnuté v knihe je pre vás dôležité:

  • Ak sa chcete naučiť pracovať s vlastnou psychikou a rozumieť svojim vnútorným nastaveniam. Naša psychika s nami síce komunikuje nepriamo, ale zároveň je jej komunikácia veľmi jasná a čitateľná, ak si jej princípy osvojíme.
  • Ak po niečom túžite, no zároveň v danej oblasti narážate neustále na problémy a nemožnosť naplnenia. Napríklad túžite po harmonickom partnerskom vzťahu, no akýkoľvek vzťah nadviažete, je plný problémov a trápenia. Všetky okolnosti v našom živote sú odrazom nášho vnútorného nastavenia a tak si z diania okolo nás, môžeme spätne odvodiť, čo v našom vnútri nie je nastavené správne a čo máme zmeniť. Jediné, čo k tomu potrebujeme, je naučiť sa, akým spôsobom s nami psychika a život komunikujú.
  • Kniha bude pre vás doslova darom, ak sa vám v živote opakuje neustále ten istý typ situácií alebo stretávate neustále ten istý typ ľudí, ktorí vás zraňujú. Na pozadí týchto udalostí je ukrytá vaša nezrelá téma, ktorú je potrebné pochopiť a spracovať, ak chcete zažívať iné situácie a priťahovať si iný typ ľudí.
  • Zároveň bude pre vás kniha prínosom, ak si chcete vybudovať zdravé sebavedomie založené na poznaní samého seba a úcte k sebe samému. Budovaniu zrelej osobnosti je venovaná celá jedna časť knihy.
  • A to najdôležitejšie, čo sa vďaka knihe naučíte, je porozumenie hlbším odkazom vašich emócií. Emócie sú niť nášho života, upozorňujú nás na to, čo je pre nás vhodné, aj na to, čo nám nevyhovuje. Vďaka pocitom sme v spojení s našou jedinečnosťou a individualitou, preto je vedomá práca s vlastnými emóciami najkratšou cestou k harmonickému životu a osobnostnému rastu.

Kniha je určená úplne všetkým ľuďom, ale hlavne tým, ktorí chcú svojmu životu rozumieť a chcú ho žiť čo najviac vedome. Po prečítaní knihy začnete vidieť súvislosti tam, kde boli dovtedy iba problémy alebo náhody.

Počet strán: 180
Rok vydania: 2020Kniha Vzťahová zrelosť
Napriek tomu, že na svete žije takmer osem miliárd ľudí, neexistujú dvaja ľudia, ktorí by vnímali svet úplne rovnako. To je dôvod, prečo sú medziľudské vzťahy často veľmi komplikované.

Každý z nás má vo svojom vnútri spleť najrôznejších pocitov, názorov a postojov, cez ktoré vyhodnocuje dianie okolo seba a následne koná. Zároveň každý z nás potrebuje zažívať niečo úplne iné, aby sa cítil šťastný a vnútorne naplnený. Táto spleť potrieb a postojov spôsobuje, že nastolenie harmónie vo vzťahoch je jedno z najväčších umení tohto sveta.

Som však presvedčená, že každý z nás sa môže tomuto umeniu naučiť. Potrebujeme si akurát osvojiť jednotlivé vzťahové princípy a naučiť sa ich používať správne. Zrelému prístupu ku vzťahom totiž predchádza pochopenie:

  • Rozdielu medzi blízkymi vzťahmi a formálnymi vzťahmi. Oba typy vzťahov majú inú podstatu, ktorú musíme vnímať a napĺňať, ak v nich chceme zažívať harmóniu.
  • Rešpektovať odlišnosť ľudí okolo nás a vedieť prijímať kritiku je pre mnohých ľudí veľmi náročné. Dá sa to však naučiť, keď pochopíte hlbšie súvislosti týchto tém.
  • Správne určovanie hraníc okoliu je veľmi komplexnou témou. Nie je to len o schopnosti vyjadriť svoje vnútro, ale aj o pochopení všetkých ostatných princípov. Mnohí ľudia totiž dávajú hranice v situáciách, kde je potrebný rešpekt a prijatie inakosti a naopak v situáciách, kedy si majú zastať seba, zatnú zuby a podriadia sa nevyhovujúcim podmienkam. Všetko so všetkým súvisí a pri téme hraníc to platí dvojnásobne.
  • Medziľudské vzťahy, hlavne tie blízke, sú založené na pocitoch. Ak nerozumieme, čo sa za pocitmi ukrýva, ideme v medziľudských vzťahoch vždy iba po povrchu a to nám spôsobuje problémy. Preto sa často cítime v spoločnosti iných ľudí nepochopení a viac osamelí, ako keď sme iba sami so sebou.
  • A v neposlednom rade je kľúčom k harmónii správna komunikácia založená na vzájomnom porozumení a ochote zlaďovať sa. Je to však až čerešnička na torte, ktorá je výsledným vyústením toho, ako vnímame a žijeme všetky vyššie uvedené princípy.

V medziľudských vzťahoch všetko so všetkým súvisí, všetko je navzájom previazané a ovplyvňuje sa. Preto som cítila potrebu napísať knihu, kde sú na jednom mieste do hĺbky rozobraté všetky vzťahové princípy. Vzťahy sú oblasť života, ktorú môžeme pochopiť, iba ak pochopíme jej jednotlivé časti, preto sú všetky témy vysvetľované z rôznych strán a uhlov pohľadu. Verím, že vám tento komplexný pohľad na vzťahy pomôže naplniť život harmóniou a porozumením.

Počet strán: 268
Rok vydania: 2020