Priebeh terapie a počet sedení


Ako uvádzam v úvode, štúdiu psychiky sa venujem vlastným, individuálnym spôsobom, nie som vyštudovaný psychológ. Moje konzultácie prebiehajú formou rozhovoru a ich cieľom je nájsť a zvedomniť klientovi skutočnú príčinu jeho problému a následne ho previesť procesom zmeny.

Počet sedení je veľmi individuálny a nie je ho možné vopred presne určiť ani odhadnúť. Závisí od množstva a úrovne konfliktných nastavení na pozadí problému a tiež od hĺbky, do ktorej chce klient pri riešení ísť.


V praxi prebieha proces terapií nasledovne (na konci tohto stručného popisu nájdete Detailný popis procesu terapií, v ktorom vysvetľujem každú fázu podrobnejšie):

Na úvodnej konzultácii sa oboznámim s tým, čo klienta trápi, pričom jeho problém do hĺbky analyzujem a hľadám konfliktné prepojenia v jeho psychike a živote. Následne klientovi vysvetlím, prečo sa mu dané situácie dejú a ktoré nezrelé postoje v jeho vnútri toto dianie aktivujú. Snažím sa, aby už na úvodnej konzultácii klient pochopil svoj život hlbších v súvislostiach a vedel nazerať na svoj problém z nadhľadu.

Po úvodnej terapii spravidla nasledujú tri rôzne scenáre:

1. Na vyriešenie problému stačí jedna konzultácia

Zvyčajne sa tak deje pri type problémov, ktoré majú jednoznačný, konkrétny spúšťač, ktorý keď s klientom nájdeme, klient ho vie okamžite vo svojom živote zmeniť a už moju pomoc nepotrebuje.

2. Na vyriešenie problému je potrebných niekoľko konzultácií

Ak na úvodnej konzultácii zistíme, že na pozadí problému klienta je rozsiahlejšia téma alebo niekoľko tém naraz, je potrebné pozrieť sa na problém komplexnejšie. Vtedy si aj samotná zmena – ak má byť trvalá – vyžaduje postupnosť. V týchto prípadoch zväčša nie je spúšťač problému jeden konkrétny, ale je tam niekoľko konfliktných nastavení, ktoré treba postupne pochopiť a zmeniť.

Pri rozsiahlejších a komplexnejších problémoch je potrebných v priemere 5 sedení, na ktorých s klientom preberieme hlavné konfliktné nastavenia jeho vnútra. Je to však individuálne, u niekoho stačí menej terapií, niekto ich potrebuje viac. V tejto fáze prebiehajú sedenia s maximálne 14 dňovým odstupom. Či chce klient chodiť na sedenia raz za týždeň, alebo raz za dva týždne, nechávam na jeho slobodnom rozhodnutí. Keď s klientom spracujeme jeho hlavné problémové nastavenia, následne vzájomne upravíme intenzitu sedení podľa potreby. Celý proces nastavujeme spoločne a v absolútnom súlade s potrebami klienta.

3. Klient sa rozhodne nepokračovať v procese

Na pozadí problému klienta je spravidla rozsiahlejšia téma alebo niekoľko tém. Aby sa problém spracoval, bolo by potrebné ísť do hĺbky a urobiť viaceré zmeny, či už v psychike a vnímaní klienta alebo zmeny v jeho reálnom živote. Daný klient sa však rozhodne, že sa mu tento proces nechce absolvovať. Prax ukazuje, že ak aj klient neprejde celým procesom zmeny, aspoň si komplexnejšie pomenuje a zvedomní príčinu svojho trápenia. V mnohých prípadoch aj čiastočné upratanie si myšlienok prinesie klientovi posun v kvalite jeho života, hoci svoj problém nevyrieši úplne.


Prečo prísť na terapiu


Keď človeka niečo trápi, snaží sa o tom premýšľať a hľadať riešenie, ako to zmeniť, no väčšinou sa pri premýšľaní neustále točí vo svojom zabehnutom kruhu myšlienkových pochodov a nastavení. Vždy, keď to začne analyzovať, dostane sa k tomu istému záveru a tak nevidí cestu, ako z toho von. Práve preto je efektívne vyhľadať niekoho, kto nám do toho kruhu vstúpi, dá nám otázky, ktoré by sme si my sami nedali, usmerní naše myšlienkové pochody iným smerom a tým nám pomôže ísť hlbšie do seba a pozrieť sa na problém z úplne iného uhla, ako naň nazeráme my.

Terapiu vnímam ako skratku v poznaní. Môžeme sa sami zaoberať svojím problémom, analyzovať ho, študovať, hľadať riešenia alebo môžeme ísť za niekým, kto to poznanie už má, kto pozná súvislosti a prepojenia psychiky a za pár hodín nám dá odpovede na otázky, ktoré by sme my sami hľadali možno niekoľko rokov.

Zároveň je dôležité riešenie problému neodkladať. Trápenie, ktoré neriešime, sa neustále nabaľuje, zväčšuje a čakaním ho iba nechávame prerásť často až do neúnosných rozmerov. Nie je dôvod žiť život v utrpení, preto ak na svete existuje niekto alebo niečo, čo nám môže s našim trápením pomôcť, prečo to nevyužiť.